NŻ_MODEL_130326_W.rar

NŻ_grupa 1_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 2_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 6_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 7_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 8_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 11_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 15_prezentacja_130326.pdf
NŻ_grupa 16_prezentacja_130326.pdf

NŻ_badania geotechniczne_0-10.pdf
NŻ_badania geotechniczne_11-20.pdf
NŻ_badania geotechniczne_21-32.pdf
NŻ_badania geotechniczne_33-50.pdf
NŻ_badania geotechniczne_51-60.pdf
NŻ_badania geotechniczne_61-82.pdf
NŻ_warsztaty oświetleniowe AŚ Nowe Gliwice_reportaż_18.pdf


NŻ_grupa 1_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 2_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 3_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 4_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 7_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 8_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja 2_130226.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja 3_130226.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja 4_130226.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja_130226.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 10_prezentacja_130312P.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja 2_130312.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja_130226.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 13_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 14_prezentacja_130226.pdf
NŻ_grupa 14_prezentacja_130312.pdf
NŻ_grupa 16_prezentacja_130312.pdf

NŻ_infrastruktura rowerowa na osiedlach mieszkaniowych_uspokajanie ruchu_prelekcja_17.pdf
NŻ_wskazniki urbanistyczne.pdf

NŻ_grupa 1_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 2_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 3_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 5_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 6_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 7_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 8_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja_130212.pdf/a>
NŻ_grupa 9_prezentacja 2_130212.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja 3_130212.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja 4_130212.pdf
NŻ_grupa 10_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja 2_130212.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja130212.pdf
NŻ_grupa 13_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 14_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 15_prezentacja 2_130212.pdf
NŻ_grupa 15_prezentacja 3_130212.pdf
NŻ_grupa 15_prezentacja_130212.pdf
NŻ_grupa 16_prezentacja_130212.pdf


NŻ_dom 1_SAWA BORYSŁAWSKI_prezentacja_130212.pdf
NŻ_dom 6_HORN_prezentacja_130212.pdf
NŻ_dom 8_HAWRYLAK_prezentacja_130212.pdf
NŻ_dom 11_SZLACHCIC_prezentacja_130212.pdf
NŻ_dom 16_SZUKAŁA_prezentacja_130212.pdf
NŻ_dom 20_BURY_prezentacja_130212.pdf


NŻ_infrastruktura rowerowa na osiedlach mieszkaniowych_prelekcja_16.pdf/a>


NZ_MODEL_130206_W.skp

NZ_grupa 4_prezentacja_130129.pdf
NZ_grupa 6_prezentacja_130129.pdff
NZ_grupa 9_prezentacja_130129.pdf
NZ_grupa 10_prezentacja_130129.pdf
NZ_grupa 11_prezentacja_130129.pdf

NZ_grupa 2_prezentacja_130115.pdf
NZ_grupa 6_prezentacja_130115.pdf
NZ_grupa 11_prezentacja_130115.pdf
NZ_grupa 12_prezentacja2_130115.pdf
NZ_grupa 12_prezentacja3_130115.pdf

NŻ_MODEL_130111_W.rar
NŻ_MODEL_130109_Z.zip

NŻ_grupa 3_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 4_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 5_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 6_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 7_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 8_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 9_prezentacja2_121218.pdf
NŻ_grupa 10_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 10_prezentacja2_121218.pdf
NŻ_grupa 11_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja2_121218.pdf
NŻ_grupa 12_prezentacja3_121218.pdf
NŻ_grupa 13_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 14_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 15_prezentacja_121218.pdf
NŻ_grupa 16_prezentacja_121218.pdf


NOWE ŻERNIKI_oświetlenie iluminacja propozycje założeń_prelekcja_15.pdf
NOWE ŻERNIKI_projekt podziału.dwg
NŻ_MODEL.skp

NOWE ZERNIKI_grupa projektowa 4_prezentacja_07.pdf
NOWE ZERNIKI_grupa projektowa 3_prezentacja_07a.pdf
NOWE ZERNIKI_grupa projektowa 3_prezentacja_07b.pdf
NOWE ŻERNIKI_prezentacja_05.pdf
NOWE ŻERNIKI_model.skp
NOWE ŻERNIKI_ industrial ecology_Samar Nath_prelekcja_12.pdf
NOWE ŻERNIKI_haxi high rail project_Mirosław Sztuka_prelekcja_14.pdf

NOWE ŻERNIKI_szkic podsumowujący rozwiązania w grupach_01
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 1_prezentacja_04.jpg
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 2_prezentacja_04.jpg
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 3_prezentacja_04.jpg
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 4_prezentacja_04.jpg
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 5_prezentacja_04.jpg

NOWE ŻERNIKI_1_ 10_ 100_Buro Happold_prelekcja_11.pdf

NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 2_prezentacja_03.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 3_prezentacja_03.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 4_prezentacja_03.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 5_prezentacja_03.pdf
NOWE ŻERNIKI_Ryszard Daczkowski_prezentacja_02.pdf
NOWE ŻERNIKI_symbiocity miasto które żyje w symbiozie z samym sobą_Gunar Haglund_prelekcja_13.pdf


NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 2_prezentacja_02.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 3_prezentacja_02.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 4_prezentacja_02.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 5_prezentacja_02.pdf
NOWE ŻERNIKI_Jerzy Modlinger_prezentacja_02.pdf
NOWE ŻERNIKI_Ryszard Daczkowski_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_wykaz informacji na temat oczekiwań i zamierzeń inwestycyjnych.pdf
NOWE ŻERNIKI_wykaz wniosków do mpzp.pdf

NOWE ŻERNIKI_założenia do projektu_Departament Spraw Społecznych.pdf
WUWA-2-prezentacja-28.02.2012-M.Suchy.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 1_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 2_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 3_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 4_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_grupa projektowa 5_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_Jerzy Modlinger_prezentacja_01.pdf

NOWE ŻERNIKI_ekologia technologia i zrównoważony rozwój_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_nowe i różnorodne formy własności i użytkowania.pdf
NOWE ŻERNIKI_program_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_przestrzenie publiczne_prezentacja_02.pdf
NOWE ŻERNIKI_wnioski złożone do projektu planu_Paweł Cichoński.pdf
NOWE ŻERNIKI_wykaz wniosków złożonych do projektu planu.pdf

NOWE ŻERNIKI_przestrzenie publiczne_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_europan_VROA_prelekcja_07.pdf
NOWE ŻERNIKI_europan_BudCud_prelekcja_08.pdf
NOWE ŻERNIKI_komunikacja i infrastruktura_prezentacja_01.pdf
NOWE ŻERNIKI_zrównowazone zespoły mieszkaniowe na przykładzie kryteriow leed nd_Anna Bac_prelekcja_09.pdf
WUWA2_założenia programowe projektu_Zbigniew Maćków.pdf
WUWA2_prezentacja projektu_Piotr Fokczyński_prelekcja_01.pdf
WUWA2_wystawa wuwa 1927_Jadwiga Urbanik_prelekcja_02.pdf
WUWA2_uwarunkowania urbanistyczne_Tomasz Ossowicz_prelekcja_03.pdf
WUWA2_uwarunkowania komunikacyjne_Marek Żabiński_prelekcja_04.pdf
WUWA2_studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia_Stanisław Kłopot_Jacek Pluta_Jacek Sutryk_prelekcja_05
WUWA2_wrocławskość_Tadeusz Sawa Borysławski_prelekcja_06.pdf
WUWA2_zadanie warsztatowe_01.pdf